ورود مشاوران

کد ملک 2971

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان نبرد شمالي کوچه قيام

هرمتر 21,500,000   تومان

مبلغ کل 2,400,000,000   تومان

مشخصات ملک :