ورود مشاوران

کد ملک 2928

فروش آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پاسدار گمنام کوچه قيام شمالي

هرمتر 14,000,000   تومان

مبلغ کل 840,000,000