ورود مشاوران

کد ملک 2968

رهن و اجاره مغازه


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پرستار جنوبي کوچه قبل از صاحب الزمان (عج)

رهن 100,000,000   تومان

اجاره 9,000,000   تومان