ورود مشاوران

کد ملک 2964

رهن و اجاره مغازه


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان صالحي کوچه فرخي

رهن 30,000,000   تومان

اجاره 3,000,000   تومان

مشخصات ملک :