ورود مشاوران

کد ملک 2610

رهن و اجاره آپارتمان


نشانی: استان تهران شهر تهران محدوده خیابان پيروزي کوچه بلوار ابوذر

رهن 40,000,000   تومان

اجاره 1,200,000   تومان