ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست �������� برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي

کد 1761
تهران منطقه پاسدار گمنام بر پاسدار گمنام بين آب موتور و صاحب الزمان
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 22,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه

کد 1746
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور
هرمتر 6,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه دو

کد 1748
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي ابوذر ها
امکانات: انباري
قيمت کل 170,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

کد 1749
تهران منطقه پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 140,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه طبقه يک

کد 1755
تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار شمالي بانک رهني
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت
هرمتر 9,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه طبقه پنج

کد 1756
تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار شمالي بانک رهني
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت
هرمتر 10,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه يک

کد 1757
تهران منطقه پاسدار گمنام بلوار شاهد بلوار شاهد
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 3,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه طبقه يک

کد 1758
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ائمه اطهار
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 5,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه نوساز طبقه بيست و چهار

کد 1759
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي کوچه شاهميري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت کل 165,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
ويلايي فروشي دو طبقه

کد 1760
تهران منطقه پيروزي درياباري
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 10,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه سه

کد 1762
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: پارکينگ
قيمت کل 238,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1763
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 300,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه يک

کد 1754
تهران منطقه پيروزي نيروي هوايي سوم 3/41
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 550,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه يک

کد 1754
تهران منطقه پيروزي نيروي هوايي سوم 3/41
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 550,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه بازسازی شده طبقه دو

کد 3
تهران طرشت اکبری
امکانات: پارکینگ,انباری,پارکینگ بدون مزاحم
هرمتر 4,650,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

کد 1740
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 260,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه سه

کد 1743
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 5,600,000 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه