ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست ���������� برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه چهار

کد 1804
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي ميدان امام حسن غفاري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 5,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1811
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 4,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه يکصد و سي و چهار

کد 1799
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 3 سال ساخت طبقه يکصد و بيست و سه

کد 1767
تهران منطقه پاسدار گمنام برپاسدار گمنام
امکانات: پارکينگ,آسانسور
هرمتر 3,800,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه

کد 1768
تهران منطقه تهرانپارس فلکه چهارم 222 شرقي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه

کد 1769
تهران منطقه تهرانپارس فلکه چهارم 222 شرقي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه

کد 1770
تهران منطقه تهرانپارس فلکه چهارم 222 شرقي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه فروشي دو طبقه

کد 1771
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام تقاطع پاسدار گمنام
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 28,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1775
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از فرزانه
امکانات: انباري,بالکن
هرمتر 3,200 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه پنج

کد 1777
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 6,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 10 سال ساخت طبقه دوازده هزار و سيصد و چهل و پنج

کد 1778
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 4,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

کد 1779
تهران منطقه ميدان احمديه بالاتر از پارک ابيانه کند رو امام علي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 3,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج

کد 1786
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 3,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج

کد 1787
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 3,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 6 سال ساخت طبقه يک

کد 1788
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 500,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه

کد 1789
تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار جنوبي
امکانات: انباري,بالکن
قيمت کل 290,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

کد 1791
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 17 سال ساخت طبقه سه

کد 1793
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: انباري
قيمت کل 145,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1794
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: انباري
هرمتر 3,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه پانزده

کد 1796
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پيروزي وپل اول غربي ها
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 6,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه يک هزار و دويست و سي و چهار

کد 1797
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 7,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

کد 1798
تهران منطقه تاجري جعفري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 2,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه دو

کد 1800
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
هرمتر 6,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت طبقه پنج

کد 1801
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت کل 215,000,000 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه