ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست ������������ برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
ويلايي رهن و اجاره يک خوابه سه طبقه طبقه يک 20 سال ساخت طبقه يک

کد 1750
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
50,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 11 سال ساخت طبقه يک

کد 1744
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: آسانسور
35,000,000 رهن و 250,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک

کد 1745
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي
امکانات: آسانسور,انباري
18,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
ويلايي رهن و اجاره يک خوابه سه طبقه قديمي زيرزمين

کد 1747
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
8,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه پنج

کد 1751
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
35,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه پنج

کد 1752
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
50,000,000 رهن و 550,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

کد 1753
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد مونسان
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
60,000,000 رهن و 100,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره یک خوابه 10 سال ساخت طبقه پنج

کد -1
تهران آيت ا...كاشاني براتلو -منوچهري شرقي
امکانات: پارکینگ,آسانسور,انباری,درب ریموت
35,000,000 رهن و 1,300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1739
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
20,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1738
تهران منطقه پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
13,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1741
تهران منطقه پيروزي پرستار ميدان 13 آبان اکبر رصاف
امکانات: آسانسور
30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1742
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: انباري
80,000,000 رهن و 200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1738

امکانات: تماس بگیرید
20,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت طبقه يک

کد 1728
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
80,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
ويلايي رهن و اجاره دو خوابه دو طبقه

کد 1734
تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور نرسيده به امام علي خسروي
امکانات: تماس بگيريد
40,000,000 رهن و 100,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

کد 1735
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم نرسيده به محلاتي نقشه 7
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
دفترکار رهن و اجاره زیربنا15 متر یک خوابه سه طبقه طبقه چهار 10 سال ساخت طبقه چهار

کد 1732

امکانات: تماس بگیرید
15,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو

کد 1722
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

کد 1723
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 13 سال ساخت طبقه پنج

کد 1706
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي نبردشمالي
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو

کد 1700
تهران منطقه نبردشمالي قيام جنوبي قيام قيام
امکانات: پارکينگ
30,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه نوساز طبقه پنج

کد 1701
تهران منطقه پاسدارگمنام خ تاجري پاسدار گمنام خ تاجري
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي همکف

کد 1708
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم بلوار ابوذر بلوار ابوذر
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه بازسازي شده طبقه چهار

کد 1710
تهران منطقه پيروزي همايون (کريمشاهيان) خ همايون خ کريم شاهيان
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 300 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 9 سال ساخت طبقه يک

کد 1711
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي نبرد شمالي
امکانات: پارکينگ,انباري
35 رهن و 750,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 1 سال ساخت طبقه سه

کد 1684
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صالحي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
50,000,000 رهن و 450,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه نوساز طبقه دويست و چهار

کد 1688
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي کوچه شاهميري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
40,000,000 رهن و 150,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه