ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست ������������������������������������������������ برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک

کد 1547
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) انتهاي ميثم خيابان عباسي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه دو

کد 1529
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) ميثم ( ميرهاشمي)
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
90,000,000 رهن و 900,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 5 سال ساخت طبقه يک

کد 1525
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: آسانسور
50,000,000 رهن و 200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1528
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
20,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 18 سال ساخت طبقه چهار

کد 1530
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: انباري
10,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1534
تهران منطقه پاسدار گمنام محدوده خيابان ملاپور
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 120 متري کاربري کارگاهي انباري

کد 1535
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان قيام بلوار شاهد
امکانات: سوله,برق سه فاز
30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1519
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از نبي اکرم
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره 20 سال ساخت طبقه چهار

کد 1520
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي فرشته آزادي
امکانات: تماس بگيريد
3,500,000 رهن و 350,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

کد 1509
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: تماس بگيريد
40,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

کد 1508
تهران منطقه پيروزي نيروي هوايي 6.38
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1512
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

کد 1513
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي ابوذر
امکانات: انباري
33,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره

کد 1515
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي
امکانات: تماس بگيريد
25,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 7 سال ساخت طبقه سه

کد 1501
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي غلامي
امکانات: انباري,بالکن
25,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 10 سال ساخت طبقه پنج

کد 1505

امکانات: تماس بگیرید
30,000,000 رهن و 1,400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

کد 1493
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي حسن محمدي
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 20 سال ساخت طبقه چهار

کد 1489
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

کد 1492
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
30,000,000 رهن و 2,100,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه يک

کد 1494
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,انباري
15,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره 20 سال ساخت زيرزمين

کد 1497
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: تماس بگيريد
5,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه طبقه چهار

کد 1486
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 11 سال ساخت طبقه دو

کد 1487
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: تماس بگيريد
20,000,000 رهن و 750,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
رهن و اجاره

کد 1488
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد قائمي راسخ
امکانات: تماس بگيريد
80,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 80 متري

کد 1474
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام
امکانات: سوله,برق سه فاز
10,000,000 رهن و 1,100,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1473
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي فتح الهي
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1442
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد 10
امکانات: انباري
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 13 سال ساخت طبقه پنج

کد 1445
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: آسانسور,انباري
30,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره 20 سال ساخت زيرزمين طبقه پنج

کد 1446
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه