ورود مشاوران

لیست کارگاه برای رهن و اجاره

کد: 1542
مسکوني
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
بين نبرد و بلوار ابوذر

بازدید 0

کد: 1535
کارگاهي انباري
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
خيابان قيام بلوار شاهد

بازدید 0

کد: 1474
  
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام شمالي

بازدید 0

کد: 1438
مسکوني تجاري
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
پاسدار گمنام فتح الهي شمالي
فتح الهي شمالي

بازدید 0

کد: 1426
تجاري-مسکوني
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
پيروزي نبرد شمالي
قيام جنوبي

بازدید 0

کد: 1313
کارگاهي
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
پيروزي خيابان شيوا
بر خيابان شيوا

بازدید 1

کد: 1287
  
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,800,000 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
نبرد جنوبي خيابان آقاجانلو
آقاجانلو

بازدید 2

کد: 1018
مسکوني
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
نوع ملک: کارگاه
تهران
تهران
نبرد شمالي پاسدار گمنام
بين ميدان امام حسن و قيام

بازدید 1

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه