ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست کارگاه برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 75 متري کاربري کارگاهي

تهران منطقه پيروزي خيابان شيوا بر خيابان شيوا
امکانات: سوله,برق سه فاز
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 110 متري

تهران منطقه نبرد جنوبي خيابان آقاجانلو آقاجانلو انصار
امکانات: سوله,برق سه فاز
15,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه 50 متري کاربري مسکوني

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بر پاسدار گمنام
امکانات: مناسب جهت کارگاه شابلون زني
شابلون زني آماده جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه