ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست کارگاه برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 75 متري کاربري مسکوني

کد 1542
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بين نبرد و بلوار ابوذر
امکانات: سوله,برق سه فاز
50,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 120 متري کاربري کارگاهي انباري

کد 1535
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان قيام بلوار شاهد
امکانات: سوله,برق سه فاز
30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 80 متري

کد 1474
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام
امکانات: سوله,برق سه فاز
10,000,000 رهن و 1,100,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 100 متري کاربري مسکوني تجاري يک خوابه

کد 1438
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي
امکانات: سوله,برق سه فاز
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 85 متري کاربري تجاري-مسکوني يک خوابه

کد 1426
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي
امکانات: سوله,برق سه فاز
15,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 75 متري کاربري کارگاهي

کد 1313
تهران منطقه پيروزي خيابان شيوا بر خيابان شيوا
امکانات: سوله,برق سه فاز
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه رهن و اجاره 110 متري

کد 1287
تهران منطقه نبرد جنوبي خيابان آقاجانلو آقاجانلو انصار
امکانات: سوله,برق سه فاز
15,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
کارگاه 50 متري کاربري مسکوني

کد 1018
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بر پاسدار گمنام
امکانات: مناسب جهت کارگاه شابلون زني
شابلون زني آماده جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه