ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست زمین برای فروش

وب سایت املاک
زمین فروشی 110 متری

کد -1
جويبار جویبار به بهنمیر چپکرود
امکانات: سند 1.5 دانگ آستانه, وضعیت سند آزاد
هرمتر 850,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
زمین فروشی 180 متری

کد -1
اصفهان هشت بهشت شرقی قدس-
امکانات: سند 1.5 دانگ آستانه, وضعیت سند آزاد
قیمت کل 850 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
زمین فروشی 9000 متری

کد -1
نور
امکانات: سند 1.5 دانگ آستانه, وضعیت سند آزاد
قیمت: تماس بگیرید جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه