ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست تجاری برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره بازسازي شده

تهران منطقه پيروزي تاجري خيابان پورعبدي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره 3 سال ساخت

تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل پنجم و ششم
امکانات: تماس بگيريد
35,000,000 رهن و 4,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

تهران منطقه پيروزي پرستار پايين تر از صاحب الزمان
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 650,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره قديمي

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بر پاسدار گمنام
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 3,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

تهران منطقه پيروزي 21 متري دهقان
امکانات: تماس بگيريد
150,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بالاتر از خ حنيفي
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
15,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه 30 متر بر پرستار جنوبي

تهران منطقه پيروزي پرستار نرسيده به صاحب الزمان
امکانات: آب , برق, گاز
قيمت: 110 رهن کامل جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه 15 متري بر پاسدار گمنام بدون مبلغ رهن

تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور بر پاسدار گمنام
امکانات: آب ندارد, برق مستقل, گاز مشترک
صفر رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه