ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست تجاری برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1617
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک) کياني
امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
20,000,000 رهن و 400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
اداري رهن و اجاره يک خوابه چهار طبقه طبقه چهار 12 سال ساخت طبقه چهار

کد 1609
تهران منطقه پيروزي مقداد کريم شاهيان کريم شاه
امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1593
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) ميثم
امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
20,000,000 رهن و 2,900,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1534
تهران منطقه پاسدار گمنام محدوده خيابان ملاپور
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1519
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از نبي اکرم
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1473
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي فتح الهي
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره 10 سال ساخت

کد 1369
تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) شاه ابادي جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
25,000,000 رهن و 3,100,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره بازسازي شده

کد 1342
تهران منطقه پيروزي تاجري خيابان پورعبدي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره 3 سال ساخت

کد 1337
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل پنجم و ششم
امکانات: تماس بگيريد
35,000,000 رهن و 4,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1305
تهران منطقه پيروزي پرستار پايين تر از صاحب الزمان
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 650,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره قديمي

کد 1286
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1270
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بر پاسدار گمنام
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 3,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1108
تهران منطقه پيروزي 21 متري دهقان
امکانات: تماس بگيريد
150,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه

کد 1077
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بالاتر از خ حنيفي
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
15,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه 30 متر بر پرستار جنوبي

کد 1076
تهران منطقه پيروزي پرستار نرسيده به صاحب الزمان
امکانات: آب , برق, گاز
قيمت: 110 رهن کامل جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه 15 متري بر پاسدار گمنام بدون مبلغ رهن

کد 1032
تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور بر پاسدار گمنام
امکانات: آب ندارد, برق مستقل, گاز مشترک
صفر رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه