ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 3,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام بلوار شاهد
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 3,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه يک

تهران منطقه رسالت اردکاني محمودي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 4,200,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه پنج

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي سمت پرستار
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 295,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

تهران پیروزی-چهارصد دستگاه-عزیزی امید بیگی -کوچه جامی
امکانات: پارکینگ,آسانسور,انباری,پارکینگ بدون مزاحم
هرمتر 3,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 11 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار جنوبي پايينتر از صاحب الزمان
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 2,400,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 2 سال ساخت طبقه چهار

تهران خاوران رضوی
امکانات: پارکینگ,آسانسور,انباری,درب ریموت,پارکینگ بدون مزاحم
هرمتر 2,150,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 3,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

تهران عجب گل سعیدی
امکانات: آسانسور,انباری
هرمتر 2,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 2,450,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بعد از اب موتور خ شريفي شيخ بها
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت کل 130,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه پنج

تهران منطقه امام حسين ابتداي دماوند خيابان منتظري ثارالله
امکانات: آسانسور, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
هرمتر 3,150,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه شش

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 3,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پاسدار گمنام صاحب الزمان
امکانات: بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 2,450,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي

تهران منطقه پاسدار گمنام بر پاسدار گمنام بين آب موتور و امام علي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
هرمتر 2,900,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 7 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور کندي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 10 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان امام حسن کوچه هاي امام حسن
امکانات: پارکينگ,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه پنج

تهران منطقه امام حسين ابتداي دماوند خيابان منتظري ثارالله
امکانات: آسانسور, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
هرمتر 3,150,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک) خيابان کياني
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 2,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان بافربصيري
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت کل 190,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه اتوبان محلاتي عارف شمالي(مخبر) 20 متري وليعصر بر 20 متري
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 2,150,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 15 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم کوچه زال
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 160,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم کلهري
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

تهران پيروزي مصطفي نظري
امکانات: پارکینگ,انباری
هرمتر 2,800,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 14 سال ساخت همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از اتوبان محلاتي
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه يک ميليون و دويست و سي و چهار هزار و پانصد و شصت و هفت

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي عبدالمحمدي
امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مستقل
هرمتر 3,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 7 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي بستان منش
امکانات: انباري,بالکن
قيمت کل 300,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت کل 183,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 7 سال ساخت همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي پايينتر از چهار راه فرزانه کوچه هاي سمت 10 فروردين
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 360,000,000 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه