ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 13 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي سرآسياب زينتي افخم
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
85,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 16 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) کوچه هاي سمت دهم فروردين
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 14 سال ساخت طبقه پنج

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
25,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي داود آبادي غربي
امکانات: انباري
10,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي شرقي
امکانات: آسانسور
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
65,000,000 رهن و 200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي کوچه هاي بن بست فرشت
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نرسيده به ائمه اطهار
امکانات: پارکينگ
20,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان ائمه اطهار
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه بازسازي شده طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام خيابان قيام جنوبي
امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 11 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه نبرد شمالي فرزانه خيابان دوست کام
امکانات: پارکينگ,انباري
20,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کنارگذر امام علي
امکانات: انباري
25,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بلوار شاهد
امکانات: انباري
20,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت زيرزمين

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: تماس بگيريد
40,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه بازسازي شده طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بلوار شاهد
امکانات: تماس بگيريد
35,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره 4 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 50 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مشترک
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه همکف

تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
20,000,000 رهن و 750,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه بازسازي شده طبقه دو

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از صاحب الزمان
امکانات: پارکينگ
35,000,000 رهن و 90,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان ميثم (ميرهاشمي) ميثم 35 متري الله اکبر
امکانات: پارکينگ,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
15,000,000 رهن و 550,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه بازسازي شده طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
20,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره بازسازي شده طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 10 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پيروزي مقداد مقداد کوچه هاي پايين فلکه اول
امکانات: پارکينگ,آسانسور
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 16 سال ساخت طبقه دو

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي کوچه هاي قيام شمالي
امکانات: آسانسور,انباري
30,000,000 رهن و 200,000 اجاره جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه