ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست آپارتمان برای رهن و اجاره

وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

کد 1802
تهران منطقه پيروزي بلوار نيکنام بلوار نيکنام غربي
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 750,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه سه

کد 1803
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي کوچه هاي بن بست شرقي
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه سه

کد 1805
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاه ميري
امکانات: انباري,بالکن
10,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه دو

کد 1806
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاه ميري
امکانات: انباري
20,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک

کد 1807
تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان غفاري
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1808
تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار شمالي نساجي شرقي
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1809
تهران منطقه پيروزي 21 متري دهقان انتهاي خيابان
امکانات: پارکينگ,آسانسور
15,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

کد 1810
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي محمدي
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

کد 1766
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نجارمحمودي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت طبقه چهار

کد 1764
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
60,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

کد 1773
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي فرخي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

کد 1780
تهران منطقه پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج

کد 1781
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه شش

کد 1784
تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,درب ريموت
30,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه

کد 1785
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي لرستان غفاري
امکانات: آسانسور
15,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

کد 1795
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از محلاتي کوچه هاي ابوذر
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 11 سال ساخت طبقه يک

کد 1744
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: آسانسور
35,000,000 رهن و 250,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک

کد 1745
تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي
امکانات: آسانسور,انباري
18,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه پنج

کد 1751
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
35,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه پنج

کد 1752
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
50,000,000 رهن و 550,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار

کد 1753
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد مونسان
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
60,000,000 رهن و 100,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره یک خوابه 10 سال ساخت طبقه پنج

کد -1
تهران آيت ا...كاشاني براتلو -منوچهري شرقي
امکانات: پارکینگ,آسانسور,انباری,درب ریموت
35,000,000 رهن و 1,300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1739
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
20,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1738
تهران منطقه پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
13,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار

کد 1741
تهران منطقه پيروزي پرستار ميدان 13 آبان اکبر رصاف
امکانات: آسانسور
30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1742
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: انباري
80,000,000 رهن و 200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1738

امکانات: تماس بگیرید
20,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت طبقه يک

کد 1728
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام شمالي
امکانات: پارکينگ,آسانسور
80,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

کد 1735
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم نرسيده به محلاتي نقشه 7
امکانات: انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو

کد 1722
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه