ورود مشاوران

33082020 09121017431

لیست برای فروش

وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه چهار

کد 1804
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي ميدان امام حسن غفاري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 5,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1811
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 4,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

کد 1802
تهران منطقه پيروزي بلوار نيکنام بلوار نيکنام غربي
امکانات: تماس بگيريد
30,000,000 رهن و 750,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه سه

کد 1803
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي کوچه هاي بن بست شرقي
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه سه

کد 1805
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاه ميري
امکانات: انباري,بالکن
10,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه دو

کد 1806
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاه ميري
امکانات: انباري
20,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک

کد 1807
تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان غفاري
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1808
تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار شمالي نساجي شرقي
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه سه

کد 1809
تهران منطقه پيروزي 21 متري دهقان انتهاي خيابان
امکانات: پارکينگ,آسانسور
15,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه سه

کد 1810
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي محمدي
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
ويلايي رهن و اجاره يک خوابه سه طبقه طبقه يک 20 سال ساخت طبقه يک

کد 1812
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي
امکانات: تماس بگيريد
15,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

کد 1766
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نجارمحمودي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت طبقه چهار

کد 1764
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري
60,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
ويلايي رهن و اجاره يک خوابه دو طبقه طبقه دو 20 سال ساخت طبقه دو

کد 1772
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي
امکانات: پارکينگ
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

کد 1773
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي فرخي
امکانات: آسانسور,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه رهن و اجاره

کد 1776
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي پايينتر از نبي اکرم
امکانات: تماس بگيريد
40,000,000 رهن و 3,800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 4 سال ساخت طبقه يک

کد 1780
تهران منطقه پاسدار گمنام ملاپور
امکانات: آسانسور,انباري
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج

کد 1781
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه شش

کد 1784
تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان
امکانات: پارکينگ,آسانسور,درب ريموت
30,000,000 رهن و 2,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه

کد 1785
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي لرستان غفاري
امکانات: آسانسور
15,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
ويلايي رهن و اجاره دو طبقه طبقه دو طبقه دو

کد 1790
تهران منطقه پاسدار گمنام صالحي عبدالمحمدي
امکانات: تماس بگيريد
5,000,000 رهن و 650,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
ويلايي رهن و اجاره يک خوابه سه طبقه طبقه سه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1792
تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم 3 غربي
امکانات: انباري
50,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

کد 1795
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از محلاتي کوچه هاي ابوذر
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه يکصد و سي و چهار

کد 1799
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 3 سال ساخت طبقه يکصد و بيست و سه

کد 1767
تهران منطقه پاسدار گمنام برپاسدار گمنام
امکانات: پارکينگ,آسانسور
هرمتر 3,800,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه

کد 1768
تهران منطقه تهرانپارس فلکه چهارم 222 شرقي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه

کد 1769
تهران منطقه تهرانپارس فلکه چهارم 222 شرقي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه

کد 1770
تهران منطقه تهرانپارس فلکه چهارم 222 شرقي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت
هرمتر 5,500,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
مغازه فروشي دو طبقه

کد 1771
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام تقاطع پاسدار گمنام
امکانات: تماس بگيريد
هرمتر 28,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1775
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از فرزانه
امکانات: انباري,بالکن
هرمتر 3,200 جزییات کامل این ملک

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه