ورود مشاوران

33082020 09121017431

  • رهن،اجاره،فروش
  • خرید،فروش

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 13 سال ساخت طبقه دو قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي سرآسيا امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 3 طبقه 2 مساحت 46
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه سه 85,000,000 رهن و 300,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 3 مساحت 100
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 16 سال ساخت طبقه يک قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي شاه آب امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 45
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 90,000,000

تهران منطقه پيروزي سرآسيا امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 3 طبقه 2 مساحت 46
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج هرمتر 2,800,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 47
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه سه قيمت کل 220,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 3 مساحت 69
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي سه طبقه 30 سال ساخت قيمت کل 1,300,000,000

تهران منطقه اتوبان محلاتي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 3 طبقه 0 مساحت 200
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک هرمتر 3,200,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 1 مساحت 53
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو 10,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

تهران منطقه اتوبان محلاتي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 3 طبقه 2 مساحت 70
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 14 سال ساخت طبقه پنج 25,000,000 رهن و 600,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 60
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار 10,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 4 مساحت 50
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه سه قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 62
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار 65,000,000 رهن و 200,000 اجاره

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 78
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره بازسازي شده قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي تاجري امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 29
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 60
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي يک خوابه دو طبقه قديمي قيمت کل 1,250,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 2 طبقه 0 مساحت 160
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار قيمت کل 145,000,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 52
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 17 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 130,000,000

تهران منطقه پيروزي شاه آب امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 45
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 4 سال ساخت طبقه يک قيمت کل 270,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 60.5
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک قيمت کل 146,000,000

تهران منطقه پيروزي شکوفه امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 44
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک قيمت کل 150,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 50
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 150,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 50
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک قيمت کل 150,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 50
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 5 سال ساخت طبقه چهار 20,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 4 مساحت 52
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 55
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه بازسازي شده طبقه سه 15,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 3 طبقه 3 مساحت 90
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 11 سال ساخت طبقه يک 20,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي فر امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 51
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه 25,000,000 رهن و 600,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 50
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره 3 سال ساخت 35,000,000 رهن و 4,000,000 اجاره

تهران منطقه بلوار ابوذر ب امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 56
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 11 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 235,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 65
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 10 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 190,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 57
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه قيمت کل 140,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 42
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت کل 105,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 2,900,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک واقع در نبرد شمالي

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر سوم
امکانات: تماس بگيريد
15,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 4,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 10 سال ساخت همکف

تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم بوستان کوچه هاي بوستان
امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 3,100,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک) اسلامي پور
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه خيابان امام حسن

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي امام حسن
امکانات: پارکينگ,انباري
30,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي پرستار پايينتر از ائمه اطهار
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 470,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي
امکانات: بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 150,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 6 سال ساخت طبقه چهار تکواحد با آسانسور و پارکينگ

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي روبروي فضاي سبز
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 141,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه قديمي زيرزمين با مالک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد
امکانات: معمولي پارکينگ جهت موتور سيکلت حياط
10,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه سه تکواحدي با پارکينگ

تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور خسروي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه بازسازي شده همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
5,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: انباري,بالکن
قيمت کل 180,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام اواخر خيابان ملاپور
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
33,000,000 رهن و 20 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا320 متر دو طبقه طبقه یک بازسازی شده طبقه یک

بهشهر التپه- ابتدای خیابان ولایت
امکانات: پارکینگ,انباری
هرمتر 687,500 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه رهن و اجاره زیربنا67 متر دو خوابه سه طبقه طبقه دو 4 سال ساخت طبقه دو

تهران خ ایت-چهار راه تلفن خانه درهوشت
امکانات: انباری,درب ریموت
قیمت: تماس بگیرید جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا100 متر یک خوابه دو طبقه 5 سال ساخت همکف

اردبيل فردوسی
امکانات: تماس بگیرید
هرمتر 1,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
باغ فروشی 30000 متری یک خوابه دو طبقه

ليوان جاده شاه عباسی
امکانات: ساختد ملکی
هرمتر 33,000 جزییات کامل این ملک

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه