ورود مشاوران

33082020 09121017431

  • رهن،اجاره،فروش
  • خرید،فروش
  جستجوی پیشرفته

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات: پارکينگ,انباري;                                                                                                        مشاهده جزییات کامل این ملک

پارکینگ 1 خواب 1 طبقه 1 مساحت 52
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 10 سال ساخت همکف 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد ;                                                                                                            مشاهده جزییات کامل این ملک

پارکینگ 1 خواب 1 طبقه 0 مساحت 45
سایت مشاور املاک
کارگاه 50 متري کاربري مسکوني شابلون زني آماده

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: مناسب جهت کارگاه شابلون زني;                                                                                            مشاهده جزییات کامل این ملک

پارکینگ 1 خواب 0 طبقه 0 مساحت 50
سایت مشاور املاک
انباري زيرزمين مناسب بازاريها 10,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد ;                                                                                                         مشاهده جزییات کامل این ملک

پارکینگ 1 خواب 0 طبقه 0 مساحت 100
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه 20,000,000 رهن و 450,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: انباري;                                                                                                                مشاهده جزییات کامل این ملک

پارکینگ 1 خواب 2 طبقه 3 مساحت 62
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه هرمتر 2,900,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: آسانسور,انباري;                                                                                                        مشاهده جزییات کامل این ملک

پارکینگ 1 خواب 1 طبقه 3 مساحت 50
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار قيمت کل 105,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل;                                                                               مشاهده جزییات کامل این ملک

پارکینگ 1 خواب 1 طبقه 4 مساحت 40
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه دو هرمتر 3,800,000

تهران منطقه پيروزي پرستار امکانات: آسانسور,بالکن;                                                                                                         مشاهده جزییات کامل این ملک

پارکینگ 1 خواب 2 طبقه 2 مساحت 77
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه دو

تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار جنوبي همت خواه
امکانات: آسانسور,بالکن
هرمتر 3,800,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت کل 105,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 2,900,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي
امکانات: انباري
20,000,000 رهن و 450,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 10 سال ساخت همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد
امکانات: تماس بگيريد
10,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته ازادي
امکانات: پارکينگ,انباري
10,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک

آخرین املاک

املاک رهن و اجاره

آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته ازادي 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: پارکينگ,انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 10 سال ساخت همکف تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

کارگاه 50 متري کاربري مسکوني تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيمت: تماس بگيريد امکانات: سوله,برق سه فاز
مشاهده جزییات کامل

انبار سه طبقه زيرزمين تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي10,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي 20,000,000 رهن و 450,000 اجاره امکانات: انباري
مشاهده جزییات کامل

---------------------------------
املاک فروشی

آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته ازادي 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: پارکينگ,انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 10 سال ساخت همکف تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

کارگاه 50 متري کاربري مسکوني تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيمت: تماس بگيريد امکانات: سوله,برق سه فاز
مشاهده جزییات کامل

انبار سه طبقه زيرزمين تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي10,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي 20,000,000 رهن و 450,000 اجاره امکانات: انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي هرمتر 2,900,000 امکانات: آسانسور,انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي قيمت کل 105,000,000 امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه دو تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار جنوبي همت خواه هرمتر 3,800,000 امکانات: آسانسور,بالکن
مشاهده جزییات کامل

---------------------------------
املاک پیش فروش

آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته ازادي 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: پارکينگ,انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 10 سال ساخت همکف تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

کارگاه 50 متري کاربري مسکوني تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيمت: تماس بگيريد امکانات: سوله,برق سه فاز
مشاهده جزییات کامل

انبار سه طبقه زيرزمين تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي10,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي 20,000,000 رهن و 450,000 اجاره امکانات: انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي هرمتر 2,900,000 امکانات: آسانسور,انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي قيمت کل 105,000,000 امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه دو تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار جنوبي همت خواه هرمتر 3,800,000 امکانات: آسانسور,بالکن
مشاهده جزییات کامل

---------------------------------
املاک مشارکت در ساخت

آپارتمان يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته ازادي 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: پارکينگ,انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 10 سال ساخت همکف تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شاهد 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

کارگاه 50 متري کاربري مسکوني تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيمت: تماس بگيريد امکانات: سوله,برق سه فاز
مشاهده جزییات کامل

انبار سه طبقه زيرزمين تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي10,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي 20,000,000 رهن و 450,000 اجاره امکانات: انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي هرمتر 2,900,000 امکانات: آسانسور,انباري
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي قيمت کل 105,000,000 امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه دو تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار جنوبي همت خواه هرمتر 3,800,000 امکانات: آسانسور,بالکن
مشاهده جزییات کامل

---------------------------------
LiveZilla Live Chat Software

سایر مشاوران

خانه سبز

09121017431

33082020

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه