ورود مشاوران

33082020 09121017431

  • رهن،اجاره،فروش
  • خرید،فروش

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 2,800,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:پارکينگ,آسانسور,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 55.5
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه چهار قيمت کل 145,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 53
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 14 سال ساخت طبقه چهار قيمت کل 145,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:آسانسور,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 53
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 5 سال ساخت طبقه يک قيمت کل 377,650,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 1 مساحت 91
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه بازسازي شده طبقه دو 35,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 2 طبقه 2 مساحت 135
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره قديمي 10,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 28
سایت مشاور املاک
کارگاه رهن و اجاره 110 متري 15,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره

تهران منطقه نبرد جنوبي خي امکانات:سوله,برق سه فاز مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 110
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره 4 سال ساخت طبقه دو قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي پرستار امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 5 طبقه 2 مساحت 95
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 50 سال ساخت طبقه دو قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 3 طبقات 2 طبقه 2 مساحت 105
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه همکف 20,000,000 رهن و 750,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي پرستار امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 3 طبقه 0 مساحت 70
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه بازسازي شده طبقه دو قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 3 طبقه 2 مساحت 125
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 5 سال ساخت طبقه دو هرمتر 3,200,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 2 مساحت 83
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 18 سال ساخت طبقه چهار قيمت کل 150,000,000

تهران منطقه پيروزي پرستار امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 0 طبقه 4 مساحت 59
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي قديمي قيمت کل 1,150,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه قيمت کل 125,000,000

تهران منطقه پيروزي پرستار امکانات:انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 37
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه چهار هرمتر 3,500,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:پارکينگ,آسانسور,بالکن,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 4 طبقه 4 مساحت 103
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي سه طبقه قيمت کل 1,400,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 3 طبقه 0 مساحت 189
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي يک طبقه 35 سال ساخت هرمتر 3,700,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 1 طبقه 0 مساحت 265
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي دو طبقه هرمتر 5,500,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 2 طبقه 0 مساحت 76
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 3 سال ساخت طبقه يک هرمتر 2,850,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 57
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 14 سال ساخت طبقه سه 35,000,000 رهن و 90,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 43
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه بازسازي شده طبقه دو قيمت کل 330,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 3 طبقه 2 مساحت 95.5
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه قديمي طبقه سه قيمت کل 110,000,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 3 طبقه 3 مساحت 56
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج قيمت کل 398,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 90
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو 15,000,000 رهن و 550,000 اجاره

تهران منطقه اتوبان محلاتي امکانات:پارکينگ,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 51
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه بازسازي شده طبقه دو قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 3 طبقه 2 مساحت 95.5
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه دو 20,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 91
سایت مشاور املاک
واحد آپارتمانی فروشی دو خوابه نوساز طبقه یک قیمت کل 260

تهران پیروزی درختی امکانات:پارکینگ,آسانسور,انباری,درب ریموت مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 10 طبقه 1 مساحت 74
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره 30,000,000 رهن و 3,000,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 22
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره بازسازي شده طبقه سه قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 3 طبقه 3 مساحت 45
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 14 سال ساخت طبقه پنج قيمت کل 270,000,000

تهران منطقه نبرد جنوبي عل امکانات:آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 68
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 2,500

رودهن خيابان باهنر كوچه س امکانات:پارکینگ,آسانسور,انباری,درب ریموت مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 128
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت کل 105,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صالحي
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 2,900,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک واقع در نبرد شمالي

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر سوم
امکانات: تماس بگيريد
15,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 4,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 10 سال ساخت همکف

تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم بوستان کوچه هاي بوستان
امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 3,100,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک) اسلامي پور
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه خيابان امام حسن

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي امام حسن
امکانات: پارکينگ,انباري
30,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي پرستار پايينتر از ائمه اطهار
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 470,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي
امکانات: بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 150,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 6 سال ساخت طبقه چهار تکواحد با آسانسور و پارکينگ

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي روبروي فضاي سبز
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 141,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه قديمي زيرزمين با مالک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد
امکانات: معمولي پارکينگ جهت موتور سيکلت حياط
10,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه سه تکواحدي با پارکينگ

تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور خسروي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه بازسازي شده همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
5,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: انباري,بالکن
قيمت کل 180,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام اواخر خيابان ملاپور
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
33,000,000 رهن و 20 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا320 متر دو طبقه طبقه یک بازسازی شده طبقه یک

بهشهر التپه- ابتدای خیابان ولایت
امکانات: پارکینگ,انباری
هرمتر 687,500 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه رهن و اجاره زیربنا67 متر دو خوابه سه طبقه طبقه دو 4 سال ساخت طبقه دو

تهران خ ایت-چهار راه تلفن خانه درهوشت
امکانات: انباری,درب ریموت
قیمت: تماس بگیرید جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا100 متر یک خوابه دو طبقه 5 سال ساخت همکف

اردبيل فردوسی
امکانات: تماس بگیرید
هرمتر 1,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
باغ فروشی 30000 متری یک خوابه دو طبقه

ليوان جاده شاه عباسی
امکانات: ساختد ملکی
هرمتر 33,000 جزییات کامل این ملک

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه