ورود مشاوران

33082020 09121017431

  • رهن،اجاره،فروش
  • خرید،فروش

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک 10,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد 10 امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1442 طبقات 4 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک 10,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد 10 امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1442 طبقات 4 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 9 سال ساخت طبقه سه 20,000,000 رهن و 550,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي طالبي گرکاني امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1440 طبقات 4 طبقه 3 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه يک 25,000,000 رهن و 850,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان قيام بلوار شاهد امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1436 طبقات 5 طبقه 1 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 165,000,000

تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان لرستان بابايي (مستفيد سابق) امکانات:انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1427 طبقات 3 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو 40,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي ابوذر 5 امکانات:انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1416 طبقات 4 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه يک قيمت کل 130,000,000

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان امام حسن عرب حلوايي امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1415 طبقات 4 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 20 سال ساخت طبقه سه قيمت کل 170,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر بالاتر از محلاتي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1417 طبقات 3 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 18 سال ساخت طبقه سه قيمت کل 230,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بين نبرد و بلوار ابوذر امکانات:پارکينگ,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1424 طبقات 5 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو 30,000,000 رهن و 400,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي کوچه هاي شاهد امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1411 طبقات 5 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه 3 ساله 20,000,000 رهن و 1,050,000 اجاره ساخت طبقه پنج

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1408 طبقات 5 طبقه 5 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1407 طبقات 6 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه طبقه يک 15,000,000 رهن و 700,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي شاهد امکانات:آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1362 طبقات 5 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 9 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 3,700,000

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد امکانات:آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1299 طبقات 5 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 5,700,000

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي ميدان امام حسن غفاري امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1804 طبقات 6 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه هرمتر 4,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1811 طبقات 4 طبقه 3 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار 30,000,000 رهن و 750,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي بلوار نيکنام بلوار نيکنام غربي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1802 طبقات 4 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه سه 10,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي کوچه هاي بن بست شرقي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1803 طبقات 4 طبقه 3 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه سه 10,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاه ميري امکانات:انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1805 طبقات 4 طبقه 3 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه دو 20,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاه ميري امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1806 طبقات 4 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان غفاري امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1807 طبقات 4 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي پرستار پرستار شمالي نساجي شرقي امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1808 طبقات 4 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه سه 15,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي 21 متري دهقان انتهاي خيابان امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1809 طبقات 4 طبقه 3 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه سه قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي محمدي امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1810 طبقات 4 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
ويلايي رهن و اجاره يک خوابه سه طبقه طبقه يک 20 سال ساخت طبقه يک 15,000,000 رهن و 500,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1812 طبقات 3 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نجارمحمودي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1766 طبقات 4 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت طبقه چهار 60,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1764 طبقات 4 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
ويلايي رهن و اجاره يک خوابه دو طبقه طبقه دو 20 سال ساخت طبقه دو قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام قيام جنوبي امکانات:پارکينگ مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1772 طبقات 2 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي فرخي امکانات:آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1773 طبقات 4 طبقه 4 خواب 1
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره 40,000,000 رهن و 3,800,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي نبرد شمالي پايينتر از نبي اکرم امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1776 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 4 سال ساخت طبقه يک قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پاسدار گمنام ملاپور امکانات:آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1780 طبقات 4 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1781 طبقات 6 طبقه 5 خواب 2
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1442
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد 10
امکانات: انباري
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1442
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد 10
امکانات: انباري
10,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 9 سال ساخت طبقه سه

کد 1440
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي طالبي گرکاني
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
20,000,000 رهن و 550,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1436
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان قيام بلوار شاهد
امکانات: انباري
25,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه دو

کد 1427
تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان لرستان بابايي (مستفيد سابق)
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 165,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1416
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي ابوذر 5
امکانات: انباري,بالکن
40,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه يک

کد 1415
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان امام حسن عرب حلوايي
امکانات: انباري
قيمت کل 130,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1417
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر بالاتر از محلاتي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 170,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 18 سال ساخت طبقه سه

کد 1424
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بين نبرد و بلوار ابوذر
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
قيمت کل 230,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1411
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور
30,000,000 رهن و 400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 3 ساله 20,000,000 رهن و 1,050,000 اجاره

کد 1408
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
ساخت طبقه پنج جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

کد 1407
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه طبقه يک

کد 1362
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي شاهد
امکانات: آسانسور
15,000,000 رهن و 700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 9 سال ساخت طبقه چهار

کد 1299
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 3,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه چهار

کد 1804
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي ميدان امام حسن غفاري
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 5,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
زمین فروشی 110 متری

کد -1
جويبار جویبار به بهنمیر چپکرود
امکانات: سند 1.5 دانگ آستانه, وضعیت سند آزاد
هرمتر 850,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
زمین فروشی 180 متری

کد -1
اصفهان هشت بهشت شرقی قدس-
امکانات: سند 1.5 دانگ آستانه, وضعیت سند آزاد
قیمت کل 850 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
زمین فروشی 9000 متری

کد -1
نور
امکانات: سند 1.5 دانگ آستانه, وضعیت سند آزاد
قیمت: تماس بگیرید جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا50 متر دو خوابه دو طبقه بازسازی شده زیرزمین

کد -1
تهران احد والفجر
امکانات: انباری
هرمتر 3,400,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی یک خوابه زیرزمین

کد -1
مشهد طلاب شهید مفتح
امکانات: تماس بگیرید
قیمت کل 115 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا450 متر پنج خوابه سه طبقه نوساز زیرزمین

کد -1
اصفهان کاوه ازادی
امکانات: پارکینگ,انباری
قیمت کل 8,000,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا180 متر سه خوابه دو طبقه 5 سال ساخت زیرزمین

کد -1
مرکزي کبودراهنگ 18متری بحری شکوفه 5
امکانات: انباری
هرمتر 8,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا45 متر سه طبقه قدیمی همکف

کد -1
تهران نبرد شمالی شاهمیری-ک استیری-پ 17
امکانات: انباری
هرمتر 5,500 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا100 متر یک خوابه دو طبقه 5 سال ساخت همکف

کد -1
اردبيل فردوسی
امکانات: تماس بگیرید
هرمتر 1,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه رهن و اجاره زیربنا67 متر دو خوابه سه طبقه طبقه دو 4 سال ساخت طبقه دو

کد -1
تهران خ ایت-چهار راه تلفن خانه درهوشت
امکانات: انباری,درب ریموت
قیمت: تماس بگیرید جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا320 متر دو طبقه طبقه یک بازسازی شده طبقه یک

کد -1
بهشهر التپه- ابتدای خیابان ولایت
امکانات: پارکینگ,انباری
هرمتر 687,500 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
باغ فروشی 1100 متری

کد -1
هشتگرد تهراندشت آران
امکانات: نوع سند قولنامه ای, وضعیت سند آزاد
هرمتر 136,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
باغ فروشی 4000 متری

کد -1
کلوده
امکانات: نوع سند 1.5 دانگ آستانه, وضعیت سند آزاد
قیمت: تماس بگیرید جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
باغ فروشی 30000 متری یک خوابه دو طبقه

کد -1
ليوان جاده شاه عباسی
امکانات: ساختد ملکی
هرمتر 33,000 جزییات کامل این ملک

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه