ورود مشاوران

33082020 09121017431

  • رهن،اجاره،فروش
  • خرید،فروش
  جستجوی پیشرفته

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

سایت مشاور املاک
آپارتمان قديمي همکف 4,000,000 رهن و 400,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 3 طبقه 0 مساحت 36
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 150,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 2 طبقه 2 مساحت 40
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 2 طبقه 2 مساحت 40
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه هرمتر 1,900

قزوين پونک مصیب مرادی شا امکانات:پارکینگ,انباری,درب ریموت,پارکینگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 3 طبقه 3 مساحت 115
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه يک قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 53
سایت مشاور املاک
نبرد شمالي پاسدار گمنام ابتداي ملاپور 10,000,000 رهن و 450,000 اجاره

آپارتمان تکواحدي يک خوابه امکانات:انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 50
سایت مشاور املاک
پاسدارگمنام ملاپور50 متر يک سال ساخت 35 رهن قيمت: 35 رهن کامل

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 48
سایت مشاور املاک
آپارتمان یک خوابه زیرزمین هرمتر 2,450,000

تهران مینا شمالی - امکانات:انباری مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 2 طبقه مساحت 47
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 14 سال ساخت طبقه پنج قيمت کل 160,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 48
سایت مشاور املاک
مغازه 15,000,000 رهن و 850,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 15
سایت مشاور املاک
مغازه 30 متر بر پرستار جنوبي قيمت: 110 رهن کامل

تهران منطقه پيروزي پرستار امکانات: آب , برق, گاز مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 30
سایت مشاور املاک
ويلايي سه طبقه هرمتر 5,000,000

تهران منطقه پيروزي خيابان امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 3 طبقه 0 مساحت 59
سایت مشاور املاک
مغازه زیربنا27 متر قدیمی همکف هرمتر 25,000,000

تهران قيام شمالي بر خیاب امکانات: تماس بگیرید مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 27
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه قيمت کل 255,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 3 مساحت 87
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه 9 سال ساخت طبقه سه تکواحد قيمت کل 290,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 92.3
سایت مشاور املاک
آپارتمان سه خوابه نوساز طبقه سه هرمتر 2,700,000

تهران بین میدان قیام و چه امکانات:پارکینگ,آسانسور,انباری مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 3 طبقات 5 طبقه 3 مساحت 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه چهار 35,000,000 رهن و 200,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 4 مساحت 55
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 15 سال ساخت همکف قيمت کل 120,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 0 مساحت 52
سایت مشاور املاک
زمین مزروعی زیرزمین هرمتر 65,000

شهريار کیلومتر 10 شهریار امکانات: تماس بگیرید مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 0 طبقه 0 مساحت 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان یک خوابه 11 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 120,000,000

تهران پيروزي عزيزي امکانات:آسانسور,انباری,درب ریموت مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 0
سایت مشاور املاک
زمین 3300 متری سه خوابه قیمت: تماس بگیرید

تهران فرجام امکانات: ساختد ملکی مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 3 طبقات 3 طبقه مساحت 3300
سایت مشاور املاک
مغازه يک طبقه همکف هرمتر 10,000,000

تهران منطقه خاوران اتابک امکانات: آب ندارد, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 1 طبقه 0 مساحت 56.5
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه يک هرمتر 2,650,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 80
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه يک هرمتر 2,650,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 50
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه دو قيمت: 55 رهن کامل

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 2 مساحت 62.5
سایت مشاور املاک
پيروزي نبرد شمالي خيابان قيام هرمتر 3,100,000 و پارکينگ 15 ميليون

54 متر 2 خوابه با پارکينگ امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 3 مساحت 54
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 13 سال ساخت همکف 15,000,000 رهن و 550,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 3 طبقه 0 مساحت 61
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه دو هرمتر 4,600,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 2 مساحت 113
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه 10 سال ساخت طبقه سه 30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 116
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه 4 سال ساخت طبقه يک 40,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي شاه آب امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 1 مساحت 105
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 19 سال ساخت طبقه چهار قيمت کل 140,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 60
سایت مشاور املاک
آپارتمان يک خوابه 9 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 100,000,000

تهران منطقه پيروزي بروجرد امکانات:انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 34.5
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت کل 105,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان یک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه

تهران صالحي باقر بصيري
امکانات: آسانسور,انباری
هرمتر 2,900,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک واقع در نبرد شمالي

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر سوم
امکانات: تماس بگيريد
15,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 4,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 10 سال ساخت همکف

تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم بوستان کوچه هاي بوستان
امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 3,100,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک) اسلامي پور
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه خيابان امام حسن

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي امام حسن
امکانات: پارکينگ,انباري
30,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي پرستار پايينتر از ائمه اطهار
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 470,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي
امکانات: بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 150,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 6 سال ساخت طبقه چهار تکواحد با آسانسور و پارکينگ

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي روبروي فضاي سبز
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 141,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه قديمي زيرزمين با مالک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد
امکانات: معمولي پارکينگ جهت موتور سيکلت حياط
10,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه سه تکواحدي با پارکينگ

تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور خسروي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه بازسازي شده همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
5,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: انباري,بالکن
قيمت کل 180,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام اواخر خيابان ملاپور
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
33,000,000 رهن و 20 اجاره جزییات کامل این ملک

آخرین املاک

املاک رهن و اجاره

آپارتمان قديمي همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان 4,000,000 رهن و 400,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه يک تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان درويشي قيمت: تماس بگيريد امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور 10,000,000 رهن و 450,000 اجاره امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 1 سال ساخت طبقه پنج تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور قيمت: 35 رهن کامل امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

مغازه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بالاتر از خ حنيفي 15,000,000 رهن و 850,000 اجاره امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

مغازه تهران منطقه پيروزي پرستار نرسيده به صاحب الزمان بر خيابان قيمت: تماس بگيريد امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه چهار تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي انتهاي فرشته 35,000,000 رهن و 200,000 اجاره امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام حسن محمدي بين فتح الهي و صاحب الزمان قيمت: تماس بگيريد امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 13 سال ساخت همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي بين فتح الخي و صاحب الزمان 15,000,000 رهن و 550,000 اجاره امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

---------------------------------
املاک فروشی

آپارتمان قديمي همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان 4,000,000 رهن و 400,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه يک تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان درويشي قيمت: تماس بگيريد امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور 10,000,000 رهن و 450,000 اجاره امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 1 سال ساخت طبقه پنج تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور قيمت: 35 رهن کامل امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

مغازه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بالاتر از خ حنيفي 15,000,000 رهن و 850,000 اجاره امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

مغازه تهران منطقه پيروزي پرستار نرسيده به صاحب الزمان بر خيابان قيمت: تماس بگيريد امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه چهار تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي انتهاي فرشته 35,000,000 رهن و 200,000 اجاره امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام حسن محمدي بين فتح الهي و صاحب الزمان قيمت: تماس بگيريد امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 13 سال ساخت همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي بين فتح الخي و صاحب الزمان 15,000,000 رهن و 550,000 اجاره امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد قيمت کل 150,000,000 امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه قزوين پونک مصیب مرادی شاهد 3 هرمتر 1,900 امکانات: پارکینگ,انباری,درب ریموت,پارکینگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان یک خوابه زیرزمین تهران مینا شمالی - هرمتر 2,450,000 امکانات: انباری
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 14 سال ساخت طبقه پنج تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد هاي فرد قيمت کل 160,000,000 امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

ويلايي سه طبقه تهران منطقه پيروزي خيابان کليني عليزاده هرمتر 5,000,000 امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

مغازه زیربنا27 متر قدیمی همکف تهران قيام شمالي بر خیابان قیام هرمتر 25,000,000 امکانات: تماس بگیرید
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان اول خيابان صاحب الزمان قيمت کل 255,000,000 امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 9 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد شاهد قيمت کل 290,000,000 امکانات: پارکينگ,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان سه خوابه نوساز طبقه سه تهران بین میدان قیام و چهارراه مولوی پاسگاه سعدی هرمتر 2,700,000 امکانات: پارکینگ,آسانسور,انباری
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 15 سال ساخت همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام آب موتور خسروي قيمت کل 120,000,000 امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

---------------------------------
املاک پیش فروش

آپارتمان قديمي همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان 4,000,000 رهن و 400,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه يک تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان درويشي قيمت: تماس بگيريد امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور 10,000,000 رهن و 450,000 اجاره امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 1 سال ساخت طبقه پنج تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور قيمت: 35 رهن کامل امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

مغازه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بالاتر از خ حنيفي 15,000,000 رهن و 850,000 اجاره امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

مغازه تهران منطقه پيروزي پرستار نرسيده به صاحب الزمان بر خيابان قيمت: تماس بگيريد امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه چهار تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي انتهاي فرشته 35,000,000 رهن و 200,000 اجاره امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام حسن محمدي بين فتح الهي و صاحب الزمان قيمت: تماس بگيريد امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 13 سال ساخت همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي بين فتح الخي و صاحب الزمان 15,000,000 رهن و 550,000 اجاره امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد قيمت کل 150,000,000 امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه قزوين پونک مصیب مرادی شاهد 3 هرمتر 1,900 امکانات: پارکینگ,انباری,درب ریموت,پارکینگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان یک خوابه زیرزمین تهران مینا شمالی - هرمتر 2,450,000 امکانات: انباری
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 14 سال ساخت طبقه پنج تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد هاي فرد قيمت کل 160,000,000 امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

ويلايي سه طبقه تهران منطقه پيروزي خيابان کليني عليزاده هرمتر 5,000,000 امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

مغازه زیربنا27 متر قدیمی همکف تهران قيام شمالي بر خیابان قیام هرمتر 25,000,000 امکانات: تماس بگیرید
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان اول خيابان صاحب الزمان قيمت کل 255,000,000 امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 9 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد شاهد قيمت کل 290,000,000 امکانات: پارکينگ,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان سه خوابه نوساز طبقه سه تهران بین میدان قیام و چهارراه مولوی پاسگاه سعدی هرمتر 2,700,000 امکانات: پارکینگ,آسانسور,انباری
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 15 سال ساخت همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام آب موتور خسروي قيمت کل 120,000,000 امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

---------------------------------
املاک مشارکت در ساخت

آپارتمان قديمي همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان 4,000,000 رهن و 400,000 اجاره امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد 10,000,000 رهن و 600,000 اجاره امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه يک تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان درويشي قيمت: تماس بگيريد امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور 10,000,000 رهن و 450,000 اجاره امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 1 سال ساخت طبقه پنج تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام ملاپور قيمت: 35 رهن کامل امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

مغازه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بالاتر از خ حنيفي 15,000,000 رهن و 850,000 اجاره امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

مغازه تهران منطقه پيروزي پرستار نرسيده به صاحب الزمان بر خيابان قيمت: تماس بگيريد امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 11 سال ساخت طبقه چهار تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي انتهاي فرشته 35,000,000 رهن و 200,000 اجاره امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام حسن محمدي بين فتح الهي و صاحب الزمان قيمت: تماس بگيريد امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 13 سال ساخت همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فتح الهي شمالي بين فتح الخي و صاحب الزمان 15,000,000 رهن و 550,000 اجاره امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 7 سال ساخت طبقه دو تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد قيمت کل 150,000,000 امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 3 سال ساخت طبقه سه قزوين پونک مصیب مرادی شاهد 3 هرمتر 1,900 امکانات: پارکینگ,انباری,درب ریموت,پارکینگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان یک خوابه زیرزمین تهران مینا شمالی - هرمتر 2,450,000 امکانات: انباری
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 14 سال ساخت طبقه پنج تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد هاي فرد قيمت کل 160,000,000 امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

ويلايي سه طبقه تهران منطقه پيروزي خيابان کليني عليزاده هرمتر 5,000,000 امکانات: تماس بگيريد
مشاهده جزییات کامل

مغازه زیربنا27 متر قدیمی همکف تهران قيام شمالي بر خیابان قیام هرمتر 25,000,000 امکانات: تماس بگیرید
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان اول خيابان صاحب الزمان قيمت کل 255,000,000 امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان دو خوابه 9 سال ساخت طبقه سه تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد شاهد قيمت کل 290,000,000 امکانات: پارکينگ,پارکينگ بدون مزاحم
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان سه خوابه نوساز طبقه سه تهران بین میدان قیام و چهارراه مولوی پاسگاه سعدی هرمتر 2,700,000 امکانات: پارکینگ,آسانسور,انباری
مشاهده جزییات کامل

آپارتمان يک خوابه 15 سال ساخت همکف تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام آب موتور خسروي قيمت کل 120,000,000 امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
مشاهده جزییات کامل

---------------------------------
LiveZilla Live Chat Software

سایر مشاوران

خانه سبز

09121017431

33082020

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه