ورود مشاوران

33082020 09121017431

  • رهن،اجاره،فروش
  • خرید،فروش

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه پنج هرمتر 3,300,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 86
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه پنج 30,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره

تهران منطقه بلوار پاسدار امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 73
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه هرمتر 3,300,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 3 مساحت 58
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه يک هرمتر 4,200,000

تهران منطقه رسالت اردکاني امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 1 مساحت 157
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه پنج قيمت کل 295,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,آسانسور,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 71
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 2 طبقه 2 مساحت 120
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 3,700,000

تهران پیروزی-چهارصد دستگا امکانات:پارکینگ,آسانسور,انباری,پارکینگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 4 طبقه 4 مساحت 65
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي زيرزمين 20,000,000 رهن و 150,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 2 طبقه 0 مساحت 30
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 11 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 2,400,000

تهران منطقه پيروزي پرستار امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 4 مساحت 53.5
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه سه 30,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 3 مساحت 80
سایت مشاور املاک
مغازه فروشی زیربنا16 متر یک طبقه نوساز زیرزمین هرمتر 1,700,000

محمدشهر زیبا دشت-فرخ اباد امکانات:آسانسور,درب ریموت مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 0 طبقات 1 طبقه مساحت 16
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 2 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 2,150,000

تهران خاوران رضوی امکانات:پارکینگ,آسانسور,انباری,درب ریموت,پارکینگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 86
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه نوساز طبقه يک قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 1 مساحت 40
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو هرمتر 3,300,000

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 40
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 12 سال ساخت طبقه سه قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 60
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشی دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 2,500,000

تهران عجب گل سعیدی امکانات:آسانسور,انباری مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 4 طبقه 4 مساحت 60
سایت مشاور املاک
ویلا فروشی 1000 متری پنج خوابه دو طبقه طبقه یک قیمت کل 2,000,000,000

مرکزي ساوجبلاغ چهارباغ ش امکانات: ساختد ملکی مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 5 طبقات 2 طبقه 1 مساحت 1000
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه بازسازي شده طبقه دو 60,000,000 رهن و 500,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 3 طبقه 2 مساحت 105
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه قديمي طبقه يک قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 3 طبقات 1 طبقه 1 مساحت 100
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه يک 50,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره

تهران منطقه بلوار ابوذر ب امکانات:پارکينگ,آسانسور,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 1 مساحت 120
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه نوساز طبقه يک 50,000,000 رهن و 1,700,000 اجاره

تهران منطقه ميدان هروي اس امکانات:آسانسور,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 1 مساحت 110
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه هرمتر 2,450,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 50
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 130,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 2 مساحت 40
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قديمي طبقه دو قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 2 طبقه 2 مساحت 120
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه پنج هرمتر 3,150,000

تهران منطقه امام حسين ابت امکانات:آسانسور, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 70
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه شش هرمتر 3,700,000

تهران منطقه نبرد شمالي پا امکانات:پارکينگ,آسانسور,بالکن,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 6 طبقه 6 مساحت 135
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 13 سال ساخت طبقه سه هرمتر 2,450,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 50
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي هرمتر 2,900,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 62
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 7 سال ساخت طبقه سه قيمت کل 135,000,000

تهران منطقه پاسدار گمنام امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 1 طبقات 5 طبقه 3 مساحت 55
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 10 سال ساخت طبقه سه قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي نبرد ش امکانات:پارکينگ,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 4 طبقه 3 مساحت 116
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه نوساز طبقه پنج هرمتر 3,150,000

تهران منطقه امام حسين ابت امکانات:آسانسور, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 5 مساحت 60
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 13 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 2,500,000

تهران منطقه اتوبان محلاتي امکانات:آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

خواب 2 طبقات 5 طبقه 4 مساحت 68
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل
قيمت کل 105,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان یک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه

تهران صالحي باقر بصيري
امکانات: آسانسور,انباری
هرمتر 2,900,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 15 سال ساخت طبقه يک واقع در نبرد شمالي

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر سوم
امکانات: تماس بگيريد
15,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه نوساز طبقه سه

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن,درب ريموت,پارکينگ بدون مزاحم
هرمتر 4,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 10 سال ساخت همکف

تهران منطقه بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم بوستان کوچه هاي بوستان
امکانات: آسانسور, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
هرمتر 3,100,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه اتوبان محلاتي خيابان کياني (اصفهانک) اسلامي پور
امکانات: پارکينگ,انباري
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه خيابان امام حسن

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي امام حسن
امکانات: پارکينگ,انباري
30,000,000 رهن و 600,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 6 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه پيروزي پرستار پايينتر از ائمه اطهار
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
15,000,000 رهن و 470,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 12 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه پاسدار گمنام فتح الهي شمالي فتح الهي شمالي
امکانات: بالکن, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 150,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 6 سال ساخت طبقه چهار تکواحد با آسانسور و پارکينگ

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي روبروي فضاي سبز
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 141,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه قديمي زيرزمين با مالک

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد
امکانات: معمولي پارکينگ جهت موتور سيکلت حياط
10,000,000 رهن و 300,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه نوساز طبقه سه تکواحدي با پارکينگ

تهران منطقه پاسدار گمنام آب موتور خسروي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت کل 135,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه بازسازي شده همکف

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي بالاتر از ميدان نبرد
امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
5,000,000 رهن و 500,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 14 سال ساخت طبقه سه

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام فرشته آزادي
امکانات: انباري,بالکن
قيمت کل 180,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان يک خوابه 8 سال ساخت طبقه چهار

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام اواخر خيابان ملاپور
امکانات: پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
33,000,000 رهن و 20 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
باغ فروشی 30000 متری یک خوابه دو طبقه

ليوان جاده شاه عباسی
امکانات: ساختد ملکی
هرمتر 33,000 جزییات کامل این ملک

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه