ورود مشاوران

33082020 09121017431

  • رهن،اجاره،فروش
  • خرید،فروش

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو 40,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي ابوذر 5 امکانات:انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1416 طبقات 4 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه يک قيمت کل 130,000,000

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان امام حسن عرب حلوايي امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1415 طبقات 4 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو 30,000,000 رهن و 400,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي کوچه هاي شاهد امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1411 طبقات 5 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه طبقه يک 15,000,000 رهن و 700,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي شاهد امکانات:آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1362 طبقات 5 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 9 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 3,700,000

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد امکانات:آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1299 طبقات 5 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان دو خوابه 3 ساله 20,000,000 رهن و 1,050,000 اجاره ساخت طبقه پنج

تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1408 طبقات 5 طبقه 5 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1407 طبقات 6 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 165,000,000

تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان لرستان بابايي (مستفيد سابق) امکانات:انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1427 طبقات 3 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 20 سال ساخت طبقه سه قيمت کل 170,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر بالاتر از محلاتي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1417 طبقات 3 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 18 سال ساخت طبقه سه قيمت کل 230,000,000

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بين نبرد و بلوار ابوذر امکانات:پارکينگ,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1424 طبقات 5 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه يک 25,000,000 رهن و 850,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان قيام بلوار شاهد امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1436 طبقات 5 طبقه 1 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه دو هرمتر 2,700,000

تهران منطقه پيروزي تاجري پور عبدي امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1413 طبقات 5 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه هرمتر 3,300,000

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي قبل از اب موتور کوچه کاظمي امکانات:پارکينگ,آسانسور,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1430 طبقات 5 طبقه 3 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 11 سال ساخت طبقه سه هرمتر 2,400,000

تهران منطقه پاسدار گمنام قبل از اب موتور رنجبر امکانات:پارکينگ,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1431 طبقات 4 طبقه 3 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج هرمتر 1,900,000

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1433 طبقات 5 طبقه 5 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت طبقه دو قيمت کل 285,000,000

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1434 طبقات 4 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 17 سال ساخت طبقه چهار 15,000,000 رهن و 600,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي شاهد امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1429 طبقات 5 طبقه 4 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه پنج 30,000,000 رهن و 500,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1414 طبقات 5 طبقه 5 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو 42,000,000 رهن و 250,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي ابوذر سوم ابوذر سوم امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1435 طبقات 4 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه 45,000,000 رهن و 900,000 اجاره

تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام صاحب الزمان اول خيابان صاحب الزمان امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1432 طبقات 5 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 25 سال ساخت طبقه دوازده قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پاسدار گمنام جنب مسجد حسين ابن علي ک. نورمحمدي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1412 طبقات 2 طبقه 12 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 1 سال ساخت طبقه سه 75,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام کوچه هاي شاهد امکانات:پارکينگ,آسانسور,پارکينگ بدون مزاحم مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1428 طبقات 3 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
کارگاه رهن و اجاره 85 متري کاربري تجاري-مسکوني يک خوابه 15,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي امکانات:سوله,برق سه فاز مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1426 طبقات 3 طبقه 0 خواب 1
سایت مشاور املاک
زمین مزروعی فروشی زیربنا1410 متر منفی یک طبقه قیمت کل 275,000,000

امکانات: تماس بگیرید مشاهده جزییات کامل این ملک

کد -1 طبقات -1 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 25 سال ساخت طبقه دوازده قيمت: تماس بگيريد

تهران منطقه پاسدار گمنام جنب مسجد حسين ابن علي ک. نورمحمدي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1412 طبقات 2 طبقه 12 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت زيرزمين طبقه سه 15,000,000 رهن و 500,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي شاهد امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1410 طبقات 3 طبقه 3 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه پنج 30,000,000 رهن و 500,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1414 طبقات 5 طبقه 5 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو 5,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بين ميدان امام حسن و تفحص عرب حلوايي امکانات:انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1419 طبقات 5 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه سه 5,000,000 رهن و 650,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام شمالي امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1422 طبقات 3 طبقه 3 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه دو 10,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره

تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1421 طبقات 3 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 20 سال ساخت طبقه يک 10,000,000 رهن و 800,000 اجاره

تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي کوچه هاي بن بست سمت چپ امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1423 طبقات 2 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه دو هرمتر 2,700,000

تهران منطقه پيروزي تاجري پور عبدي امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 1413 طبقات 5 طبقه 2 خواب 2
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1416
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي ابوذر 5
امکانات: انباري,بالکن
40,000,000 رهن و 800,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 16 سال ساخت طبقه يک

کد 1415
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي بالاتر از ميدان امام حسن عرب حلوايي
امکانات: انباري
قيمت کل 130,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو

کد 1411
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام قيام جنوبي کوچه هاي شاهد
امکانات: پارکينگ,آسانسور
30,000,000 رهن و 400,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه طبقه يک

کد 1362
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام کوچه هاي شاهد
امکانات: آسانسور
15,000,000 رهن و 700,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 9 سال ساخت طبقه چهار

کد 1299
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي قيام جنوبي شاهد
امکانات: آسانسور,انباري
هرمتر 3,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان دو خوابه 3 ساله 20,000,000 رهن و 1,050,000 اجاره

کد 1408
تهران منطقه پاسدار گمنام خيابان صالحي صادقي خ فرخي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
ساخت طبقه پنج جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت طبقه چهار

کد 1407
تهران منطقه پيروزي شاه آبادي دهم فروردين بالاتر از ميدان امام حسن
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,پارکينگ بدون مزاحم
قيمت: تماس بگيريد جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه دو

کد 1427
تهران منطقه پاسدار گمنام لرستان لرستان بابايي (مستفيد سابق)
امکانات: انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک
قيمت کل 165,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 20 سال ساخت طبقه سه

کد 1417
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي کوچه هاي ابوذر بالاتر از محلاتي
امکانات: تماس بگيريد
قيمت کل 170,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 18 سال ساخت طبقه سه

کد 1424
تهران منطقه نبرد شمالي پاسدار گمنام بين نبرد و بلوار ابوذر
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
قيمت کل 230,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه يک

کد 1436
تهران منطقه پيروزي نبرد شمالي خيابان قيام بلوار شاهد
امکانات: انباري
25,000,000 رهن و 850,000 اجاره جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه طبقه دو

کد 1413
تهران منطقه پيروزي تاجري پور عبدي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,انباري,بالکن
هرمتر 2,700,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 2 سال ساخت طبقه سه

کد 1430
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي قبل از اب موتور کوچه کاظمي
امکانات: پارکينگ,آسانسور,بالکن
هرمتر 3,300,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 11 سال ساخت طبقه سه

کد 1431
تهران منطقه پاسدار گمنام قبل از اب موتور رنجبر
امکانات: پارکينگ,انباري,بالکن
هرمتر 2,400,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 12 سال ساخت طبقه پنج

کد 1433
تهران منطقه پاسدار گمنام فرشته آزادي فرشته آزادي
امکانات: پارکينگ,انباري
هرمتر 1,900,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا50 متر دو خوابه دو طبقه بازسازی شده زیرزمین

کد -1
تهران احد والفجر
امکانات: انباری
هرمتر 3,400,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا45 متر سه طبقه قدیمی همکف

کد -1
تهران نبرد شمالی شاهمیری-ک استیری-پ 17
امکانات: انباری
هرمتر 5,500 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا100 متر یک خوابه دو طبقه 5 سال ساخت همکف

کد -1
اردبيل فردوسی
امکانات: تماس بگیرید
هرمتر 1,000,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه رهن و اجاره زیربنا67 متر دو خوابه سه طبقه طبقه دو 4 سال ساخت طبقه دو

کد -1
تهران خ ایت-چهار راه تلفن خانه درهوشت
امکانات: انباری,درب ریموت
قیمت: تماس بگیرید جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
خانه فروشی زیربنا320 متر دو طبقه طبقه یک بازسازی شده طبقه یک

کد -1
بهشهر التپه- ابتدای خیابان ولایت
امکانات: پارکینگ,انباری
هرمتر 687,500 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
باغ فروشی 1100 متری

کد -1
هشتگرد تهراندشت آران
امکانات: نوع سند قولنامه ای, وضعیت سند آزاد
هرمتر 136,000 جزییات کامل این ملک
وب سایت املاک
باغ فروشی 30000 متری یک خوابه دو طبقه

کد -1
ليوان جاده شاه عباسی
امکانات: ساختد ملکی
هرمتر 33,000 جزییات کامل این ملک

آخرین املاک

سایت مشاور املاک

آنچه مشاور املاک را متمایز می کند مشاور املاک ما دارای ویژگی برجسته ای نسبت به سایر مشاورین املاک است

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

مسکن خانه سبز برترین مشاور املاک منطقه